Warsztaty plastyczne

19.04.2016

W piątek – 22 kwietnia “Tygryski” wybrały się na warsztaty plastyczne do Domu Harcerza

DSCF0192

Tygryski w Teatrze Lubuskim

19.04.2016

W środę – 27 kwietnia grupa “Tygrysków” wzięła udział w Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych w Teatrze Lubuskim z teatrzykiem “Przygoda niegrzecznej żabki”

Spotkanie adaptacyjne

19.04.2016

Serdecznie zapraszamy nowoprzyjęte dzieci wraz z rodzicami we wtorek – 26 kwietnia w godz. 9.30 – 11.00 na Spotkanie Adaptacyjne.

W programie:

  • teatrzyk w wykonaniu przedszkolaków “Miś Uszatek”
  • zabawy adaptacyjne w grupie i na placu zabaw

NABÓR 2016

09.03.2016

05.03.2016

Harmonogram naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 marca do                    31 marca 2016 r. od 26 kwietnia            do 29 kwietnia 2016r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 6 kwietnia 2016 r. do 5 maja 2016 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 kwietnia 2016 r.

godz. 12:00

24 maja 2016 r.

godz. 12:00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 18 kwietnia do                 22 kwietnia 2016 r. od 24 maja do                 30 maja 2016 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 kwietnia 2016 r.

godz. 12:00

31 maja 2016 r.

godz. 12:00

Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2010 roku!

05.03.2016

Odpowiadając na liczne pytania związane z rekrutacją na rok szkolny 2016/2017 informuję, że:

  • Jako rodzice dzieci 6-letnich macie Państwo wybór czy od 1 września 2016 r. pozostawić Wasze dziecko w przedszkolu czy zapisać do oddziału przedszkolnego w wybranej przez siebie szkole podstawowej czy do klasy I szkoły podstawowej.
  • Jeśli wybieracie Państwo pozostawienie dziecka w naszym przedszkolu, to do 3 marca 2016 r.  powinniście Państwo złożyć u nas deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji w tym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017.
  • Jeśli wybieracie Państwo zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, to nie składacie Państwo deklaracji w naszym przedszkolu, a składacie wniosek o przyjęcie do oddziału w wybranej szkole – w okresie od 10 marca do 31 marca.

Ważna informacja dla tych z Państwa, którzy chcą zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w wybranej przez siebie szkole podstawowej, ale obawiają się czy taki oddział powstanie, a w przypadku gdy nie powstanie, że dziecko nie będzie już miało miejsca w naszym przedszkolu!!!

Możecie Państwo zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zabezpieczając sobie jednak miejsce w naszym przedszkolu. W tym celu powinniście Państwo w składanym do oddziału przedszkolnego („zerówki”) wniosku wpisać jako II lub III preferencję nasze przedszkole. Jest to dla Państwa gwarancja miejsca w przedszkolu, w sytuacji gdy oddział przedszkolny w szkole podstawowej jednak nie zostanie utworzony (z powodu zbyt małej liczby chętnych).

Gdybyście Państwo korzystali z tej możliwości proszę nie składać deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. W sytuacji, gdy deklaracja została już złożona, powinna zostać przez Państwa wycofana.

  • Jeśli jeszcze cały czas zastanawiacie się Państwo czy wybrać przedszkole czy klasę I w szkole podstawowej, to możecie Państwo złożyć deklarację w przedszkolu i niezależnie od tego zgłosić dziecko do klasy I w szkole podstawowej obwodowej (w sytuacji szkoły innej niż obwodowa – złożyć wniosek rekrutacyjny). Przypominam, że rekrutacja do klasy I trwa od 14 marca do 22 kwietnia 2016 r. do godz. 14.00. Ta możliwość daje Państwu czas na dokonanie ostatecznego wyboru do 31 sierpnia 2016 roku. Przedszkole oczekuje wtedy jedynie pisemnej rezygnacji z tego miejsca.

Ponadto przypominam, że przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2016/2017 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola. W obecnej sytuacji zależy nam na każdym miejscu, dlatego może zajść potrzeba dzielenia grup, mieszania ich i zróżnicowania wiekowego, a co za tym idzie zmiany nauczyciela. Jednakże okaże się to dopiero po zakończeniu rekrutacji, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.

Partnerskie Przedszkole

14.01.2016

Szanowni Rodzice

Zawiadamiamy, że nasze przedszkole ponownie ubiega się o przyznanie  certyfikatu jakości “Partnerskie Przedszkole” im. Ireny Dzierzgowskiej.  Głównym celem „Partnerskiego Przedszkola” jest ciągła poprawa jakości i wzrost zadowolenia klienta. Program stanowi inspirację do działań służących rozwijaniu partnerstwa pomiędzy przedszkolem, rodzicami a środowiskiem. Współpraca nauczycieli, personelu i rodziców pozwala na ciągłe zmiany, zakładanie wyższych celów do realizacji. Wysoka poprzeczka, jaką postawiło sobie przedszkole, okazała się motorem napędowym do wielu działań, w tym do realizacji programu „Partnerskie Przedszkole”. Dla naszego przedszkola to już kolejny – trzeci etap , w którym należy  udowodnić wysoką jakość oferowanych przez przedszkole usług w czterech obszarach jego działania – dziecko, programy, rozwój, baza.

Do 20 stycznia 2016 roku prześlemy do Kapituły wymaganą dokumentację, z którą zostaniecie Państwo zapoznani na zebraniach grupowych. Kapituła Partnerskie Przedszkole podejmuje decyzję do dnia 30 stycznia 2016 o przyznaniu Nagrody Jakości Partnerskie Przedszkole im. Ireny Dzierzgowskiej, o czym niezwłocznie Państwa powiadomimy.

Przerwa urlopowa

29.12.2015

Informujemy, iż przerwa urlopowa w naszym przedszkolu będzie trwała od 27 czerwca do 29 lipca 2016 roku. W tym czasie przedszkole będzie zamknięte.

Klub

28.09.2015

W tym roku, w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, w naszym przedszkolu powstał Klub Czytających Rodziców. Zapraszamy chętnych rodziców, dziadków, którzy chcą czytać dzieciom w grupie. Czytamy baśnie, bajki, opowiadania i wiersze. Chcemy rozwijać zainteresowania dzieci książką już od najmłodszych lat. Mamy nadzieję, że zwyczaj głośnego czytania zagości również w każdym domu. Wystarczy 20 minut dziennie.

1 klub czytających rodziców2 klub czytających rodziców

Polskie Radio Dzieciom

24.09.2015

Serdecznie zapraszamy  rodziców i dzieci do odsłuchania kilkuminutowych audycji w ramach projektu Ambasador Polskiego Radia Dzieciom realizowanego przez Polskie Radio S.A. we współpracy OSiKU PARTNER, które mają na celu rozbudzenie w małych słuchaczach wyobraźni twórczej, kreatywności, pomysłowości i umiejętności językowych. Audycji można odsłuchać po emisji wchodząc w zakładkę “Audycje” na stronie internetowej http://www.polskieradio.pl/18,Radio-dzieciom/4474,Audycje

Radio Dzieciom, materiały dla przedszkoli 16 – 20 listopada

Radio Dzieciom, materiały dla przedszkoli 23 – 27 listopada

Radio Dzieciom, materiały dla przedszkoli 30 listopada – 4 grudnia

Radio Dzieciom, materiały dla przedszkoli 21 – 24 grudnia

Materiały dla przedszkoli 28 grudnia 2015 r. – 1 stycznia 2016 r.

Materiały dla przedszkoli 4 – 8 stycznia 2016 r.

Materiały dla przedszkoli 18 – 22 stycznia 2016 r.

Materiały dla przedszkoli 15 – 19 lutego 2016 r.

Materiały dla przedszkoli 29 marca – 1 kwietnia 2016 r.