Dzień Ciszy

21.05.2016

W piątek – 20 maja w przedszkolu odbył się Dzień Ciszy. Dzieci przebrały się za myszki, oglądały teatrzyk w wykonaniu nauczycielek oraz uczestniczyły w wielu ciekawych zabawach.

DSCF0669


Przegląd Humoru

15.05.2016

We wtorek – 17 maja “Tygryski” wzięły udział w II Przeglądzie Humoru „Śmiej się z nami” w sali widowiskowej Społecznego Ogniska Artystycznego.

DSCF0538

Certyfikat “Partnerskie Przedszkole”

10.05.2016

Miło nam jest poinformować rodziców i społeczność przedszkola, iż 6 maja 2016r. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie podczas VIII Kongresu Edukacji Przedszkolnej zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „PARTNER” nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkole im. Ireny Dzierzgowskiej. Przedszkole otrzymało także Dyplom dla Zespołu Audytorów Partnerskie Przedszkole, który z sukcesem wraz z dyrektorem i Partnerami złożył dokumentację zgodną z II Recertyfikacją.

Nasze przedszkole przystąpiło do programu w 2003r., w 2011r. otrzymało certyfikat na okres 5 lat. Spełniając wszelkie wymagania od 2016r. mamy uprawnienia do używania tytułu PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE – POLSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI IM. IRENY DZIERZGOWSKIEJ na czas nieokreślony.

Nagroda Jakości ma na celu wyłonienie najlepszych przedszkoli w Polsce i ma zasięg ogólnopolski. Jest nagrodą za jakość pracy przedszkola, uznaniem w środowisku przedszkolnym, lokalnym oraz dowodem wdrożenia koncepcji Programu „Partnerskie Przedszkole”.

Celem Ogólnopolskiego Programu PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE jest propagowanie wysokich standardów oświatowych, dbałość o rozwój edukacji przedszkolnej w Polsce, jak również identyfikowanie i promowanie szczególnych osiągnięć w podnoszeniu jakości pracy w sferze edukacji przedszkolnej. Nagrodzone przedszkole wyróżnia się odpowiedzialnością, zaufaniem i rozszerza pole partnerstwa w środowisku.

certyfikat 2016nagroda jakości 2016dyplom jakości 2016

Turniej Sportowy

10.05.2016

W środę – 11 maja „Tygryski” wzięły udział w Międzyprzedszkolnym Sportowym Turnieju Rodzinnym na stadionie MOSiR-u

Warsztaty plastyczne

19.04.2016

W piątek – 22 kwietnia “Tygryski” wybrały się na warsztaty plastyczne do Domu Harcerza

DSCF0192

Tygryski w Teatrze Lubuskim

19.04.2016

W środę – 27 kwietnia grupa “Tygrysków” wzięła udział w Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych w Teatrze Lubuskim z teatrzykiem “Przygoda niegrzecznej żabki”

NABÓR 2016

09.03.2016

05.03.2016

Harmonogram naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 marca do                    31 marca 2016 r. od 26 kwietnia            do 29 kwietnia 2016r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 6 kwietnia 2016 r. do 5 maja 2016 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 kwietnia 2016 r.

godz. 12:00

24 maja 2016 r.

godz. 12:00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 18 kwietnia do                 22 kwietnia 2016 r. od 24 maja do                 30 maja 2016 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 kwietnia 2016 r.

godz. 12:00

31 maja 2016 r.

godz. 12:00

Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2010 roku!

05.03.2016

Odpowiadając na liczne pytania związane z rekrutacją na rok szkolny 2016/2017 informuję, że:

  • Jako rodzice dzieci 6-letnich macie Państwo wybór czy od 1 września 2016 r. pozostawić Wasze dziecko w przedszkolu czy zapisać do oddziału przedszkolnego w wybranej przez siebie szkole podstawowej czy do klasy I szkoły podstawowej.
  • Jeśli wybieracie Państwo pozostawienie dziecka w naszym przedszkolu, to do 3 marca 2016 r.  powinniście Państwo złożyć u nas deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji w tym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017.
  • Jeśli wybieracie Państwo zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, to nie składacie Państwo deklaracji w naszym przedszkolu, a składacie wniosek o przyjęcie do oddziału w wybranej szkole – w okresie od 10 marca do 31 marca.

Ważna informacja dla tych z Państwa, którzy chcą zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w wybranej przez siebie szkole podstawowej, ale obawiają się czy taki oddział powstanie, a w przypadku gdy nie powstanie, że dziecko nie będzie już miało miejsca w naszym przedszkolu!!!

Możecie Państwo zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zabezpieczając sobie jednak miejsce w naszym przedszkolu. W tym celu powinniście Państwo w składanym do oddziału przedszkolnego („zerówki”) wniosku wpisać jako II lub III preferencję nasze przedszkole. Jest to dla Państwa gwarancja miejsca w przedszkolu, w sytuacji gdy oddział przedszkolny w szkole podstawowej jednak nie zostanie utworzony (z powodu zbyt małej liczby chętnych).

Gdybyście Państwo korzystali z tej możliwości proszę nie składać deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. W sytuacji, gdy deklaracja została już złożona, powinna zostać przez Państwa wycofana.

  • Jeśli jeszcze cały czas zastanawiacie się Państwo czy wybrać przedszkole czy klasę I w szkole podstawowej, to możecie Państwo złożyć deklarację w przedszkolu i niezależnie od tego zgłosić dziecko do klasy I w szkole podstawowej obwodowej (w sytuacji szkoły innej niż obwodowa – złożyć wniosek rekrutacyjny). Przypominam, że rekrutacja do klasy I trwa od 14 marca do 22 kwietnia 2016 r. do godz. 14.00. Ta możliwość daje Państwu czas na dokonanie ostatecznego wyboru do 31 sierpnia 2016 roku. Przedszkole oczekuje wtedy jedynie pisemnej rezygnacji z tego miejsca.

Ponadto przypominam, że przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2016/2017 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola. W obecnej sytuacji zależy nam na każdym miejscu, dlatego może zajść potrzeba dzielenia grup, mieszania ich i zróżnicowania wiekowego, a co za tym idzie zmiany nauczyciela. Jednakże okaże się to dopiero po zakończeniu rekrutacji, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.

Przerwa urlopowa

29.12.2015

Informujemy, iż przerwa urlopowa w naszym przedszkolu będzie trwała od 27 czerwca do 29 lipca 2016 roku. W tym czasie przedszkole będzie zamknięte.