Nabór do przedszkola 2015

04.03.2015

WSTĘPNY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 • do 27 lutego 2015 r. – wprowadzanie danych o przedszkolach w celu weryfikacji danych w informatorze internetowym;
 • 27 lutego 2015 r. – uruchomienie informatora internetowego;
 • do 9 marca 2015 r., – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od rodziców dzieci przyjętych do danego przedszkola.
 • od 16 marca do 3 kwietnia 2015 r. – przyjmowanie wniosków przez przedszkola;
 • od 16 marca do 10 kwietnia 2015 r. – wprowadzanie danych z wniosków;
 • 13 kwietnia 2015 r. – pobranie raportów o zgłoszeniach dzieci (informacja z wniosków);
 • od 14 do 17 kwietnia 2015 r. – PODJĘCIE DECYZJI O PRZYJĘCIU DZIECI:

1) 15 kwietnia – I preferencja;

2)    16 kwietnia – II preferencja;

3)    17 kwietnia – III preferencja;

 • 20 kwietnia 2015 r. godz. 1200 – pobranie raportów z danymi o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i podanie do publicznej wiadomości;
 • od 20 kwietnia (od. godz. 1200) do 27 kwietnia 2015 r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia.
 • 28 kwietnia 2015 r. godz. 1200 – ogłoszenie wyników – wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU

28.02.2015

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W związku ze zbliżającą się rekrutacją do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 prosimy o pobranie druku deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu, wypełnienie go i złożenie u nauczycielek lub intendentki do dnia 9 marca 2015r. Deklaracji nie składają:

 • Rodzice, którzy planują zmianę przedszkola,
 • Rodzice dzieci urodzonych w 2008 i w 2009 roku, które od 1 września z mocy prawa pójdą do I klasy szkoły podstawowej.

UWAGA!!!

Niezłożenie deklaracji w ustalonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu na rok szkolny 2015/2016.

Rodzice, którzy nie zdążą w określonym terminie przedłożyć deklaracji, mogą ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w przedszkolu na zasadach obowiązujących jak przy zapisie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

Druki deklaracji można pobierać u nauczycielek w grupach
lub u intendentki.

Co słychać w Bajce?

14.02.2015

W przedszkolu dużo się dzieje. Ostatnio byli u nas muzyczni goście, obchodziliśmy Tłusty Czwartek, Dzień Mleka, odbył się charytatywny koncert naszych absolwentów, a najmłodsze przedszkolaki rywalizowały w Zimowym turnieju sportowym.